Breezicht Noord

Een gezonde leefomgeving

VanWonen ontwikkelt gezonde leefomgevingen. Dit betekent dat we niet alleen kijken naar een woning die voldoet aan het bouwbesluit, maar we gaan verder! We kijken naar installaties, bouwmaterialen en de omgeving. Het enige dat u zelf nog kunt doen is volop bewegen in de prachtige omgeving.

Energieneutraal

De woningen in Breezicht zijn zelfvoorzienend op het gebied van energie, oftewel energieneutraal. Ook de buurt als geheel is energieneutraal, omdat de elektriciteit voor de openbare ruimte (denk aan openbare verlichting en rioolgemalen) wordt opgewekt met zoninstallaties.

Klimaatbestendig

Als het regent in Breezicht, wordt overtollig water via watergangen, wadi’s en groenzones naar een centrale waterpartij geleid. Deze ‘waterbuffer’ vormt een reserve voor perioden van droogte en hittegolven. De wadi’s zijn her en der zichtbaar in Breezicht. Na een flinke bui kunnen kinderen er lekker spelen in vers schoon water. In tijden dat het niet regent, vallen de wadi’s vanzelf weer droog. Al met al maakt deze benadering van de waterhuishouding Breezicht niet alleen klimaatbestendig, de buurt krijgt er ook een heel eigen gezicht van.

Circulair

We proberen onze woningen zoveel als mogelijk circulair te ontwikkelen. Door zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase bewust te kijken naar het energieverbruik, materiaalgebruik en de CO2- uitstoot, zal de impact op het milieu verminderd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van houten gevelbekleding of minerale steenstrips in plaats van het gebruik van bakstenen. Beter voor het milieu en net zo mooi!

Deel deze pagina: